foto: Regionaal Archief Nijmegen

STICHTING NIJMEGEN BLIJFT IN BEELD VERTOONT NIEUW FILMMATERIAAL IN DE LINDENBERG

In september is het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaats vond. Die maand starten er in Nijmegen en omgeving allerlei herdenkingsactiviteiten ter gelegenheid van de bevrijding. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de bijzondere filmvoorstellingen van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Hierin worden de oorlogsactiviteiten tussen 17 september en 26 november 1944 van dag tot dag gevolgd. Dat gebeurt door middel van buitenlands filmmateriaal dat in Nederland nog nooit vertoond is.


Hiervoor hebben de mensen van SNBIB al een jaar uitgebreid speurwerk verricht in materiaal van buitenlandse archieven en musea. Die intensieve zoektocht leverde ruim 200 filmpjes op met beelden van Market Garden in onze omgeving. Van dat uitgezochte en aangekochte materiaal is een compilatie van een uur gemaakt.

 

De voorstellingen zijn op maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en vrijdag 20 september in de Steigerzaal van de Lindenberg. U ziet dan beelden van de operatie Market Garden, maar ook van het leven in de frontstad Nijmegen. Iedere dag zijn er drie voorstellingen. Er zijn twee middagvoorstellingen, die respectievelijk om 14.00 en om 16.00 uur beginnen en een avondvoorstelling om 20.00 uur.

De entreeprijs bedraagt € 5.00. Kaartjes zijn vanaf 20 augustus verkrijgbaar via de Lindenberg. Dat kan via de website (https://www.delindenberg.com/theater/) of via de kassa van dat theater. (tel.: 024 3273911).

Komt u met een rolstoel? Meld dit aan de kassa van de Lindenberg. Dit in verband met de beperkte ruimte voor rolstoelen.


Dat Nijmegen Blijft in Beeld zoveel werk heeft gestopt in het maken van deze film mag geen verwondering wekken. En dat ze in de Lindenberg worden vertoond is ook meer dan een toevalligheid. Dat blijkt wel uit de ontstaansgeschiedenis van de stichting:
In 1984 werd voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan het bombardement op Nijmegen, dat veertig jaar eerder plaatsvond. Een van de onderdelen van het programma was een lezing van toenmalig gemeentevoorlichter Ab Uijen voor de historische vereniging Numaga in de Lindenberg. Daarbij werd een Polygoonfilm van het bombardement vertoond.

De toen aanwezige David Mulder en Nol Smits waren het er samen met hem over eens dat deze film in het Gemeentearchief bewaard zou moeten worden. Zij besloten op zoek te gaan naar meer filmbeelden over de geschiedenis van Nijmegen met als doel een filmcollectie over de stad bijeen te brengen. Daartoe werd op 21 maart 1984 de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgericht. Die ging op zoek naar financiën voor het aankopen van films. Dat werd gedaan door de uitgifte van certificaten. Voor 19 gulden en 84 cent kon je symbolisch 1 meter film kopen. De reactie van de Nijmegenaren was boven verwachting: de actie bracht 62.000 gulden op. Met dit geld werden oude journaalfilms over de stad aangekocht uit de Polygoonarchieven in Hilversum.

 

Uit de eerste verzameling van 15 films is inmiddels één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland gegroeid. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen en bedrijven. Meer dan dertig vrijwilligers zorgen tegenwoordig voor acquisitie, bewerking, archivering en vertoning van historische bewegende beelden van Nijmegen en nabije omgeving. En zij maken ook nieuwe opnames die dan weer over enkele jaren vertoond gaan worden.

 

De komende maanden worden een drukke periode voor de mensen van Nijmegen Blijft in Beeld. De filmvertoningen in september worden gevolgd door vergelijkbare activiteiten in de Lindenberg in februari, wanneer de operatie Veritable wordt herdacht. Ook dan met nieuw filmmateriaal.
En in april volgt dan de jaarlijkse filmvoorstelling van de stichting in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging.

 

In de tussentijd blijven de vrijwilligers op zoek naar nieuw oud bewegend beeldmateriaal van stad en omgeving. Hebt u zelf nog oude films, video’s of dvd’s, of hebt u nog tips, dan kunt u contact met hen opnemen.

 

Een tip?

Kent u iemand die nog een oud filmblik heeft liggen, heeft u zelf iets of heeft uw bedrijf oude blikken die ze misschien willen wegdoen?