De start
Op 22 februari 1984 organiseerde de historische vereniging Numaga een lezing in het kader van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944. Daarbij werden enkele Polygoonjournaals uit die tijd vertoond.
Enkele aanwezige Nijmegenaren besloten ter plekke op zoek te gaan naar meer filmbeelden over de geschiedenis van Nijmegen, met als doel een filmcollectie over de stad bijeen te brengen.
Om dit plan vorm te geven werd een comité opgericht. Vervolgens kreeg het initiatief een bestuur, statuten en een naam: stichting Nijmegen Blijft in Beeld was geboren.

Wat doen we tot
nu toe één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen en bedrijven. Wij laten die beelden ook zien: elk voorjaar geven we voorstellingen in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Hierbij ontvangen wij ongeveer 1500 mensen, die ons steunen als donateur of die een kaartje kopen omdat ze geïnteresseerd zijn in de 'bewogen' geschiedenis van onze stad. Naast deze vaste voorstellingen in De Vereeniging verzorgen wij ook filmvoorstellingen op locatie, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, voor verenigingen en andere organisaties.Ook vertonen materiaal wij wij uit de collectie, dat rond een thema is samengesteld, bijvoorbeeld in 2011 bij de viering van 75 jaar Waalbrug.

In de loop der jaren zijn wij flink gegroeid. Wij zijn ervaren in de organisatie van de filmvoorstellingen, in de acquisitie en de beschrijving van nieuw filmmateriaal en in de selectie
van het materiaal. Het grootste deel van onze collectie is ondertussen gedigitaliseerd. Daarnaast leggen wij ons meer en meer toe op de documentatie van de huidige grote ontwikkelingen in de stad, zoals de 'omarming' van de Waal. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties. Ook helpen wij bedrijven, instellingen en particulieren die op zoek zijn naar beelden, bijvoorbeeld voor onderzoek of voor het maken van producties. Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie.

Wat willen we
De doelstellingen van Nijmegen Blijft in beeld zijn het verwerven, bewerken, archiveren en vertonen van historische bewegende beelden over Nijmegen en nabije omgeving. Hiervoor is het nodig om:
• donateurs en sponsors te werven om het werk van Nijmegen Blijft in Beeld te financieren;
• mensen te informeren over het werk van Nijmegen Blijft in Beeld en hen te bewegen hun opnames af te staan.

Met het verzamelen van bewegende beelden willen we de bewogen geschiedenis van Nijmegen en omgeving vastleggen en bewaren. Het maakt niet uit wat de drager van de informatie is: film, video of dvd: het gaat om de beelden. Die beelden worden beschreven en verder gedocumenteerd.
Al het verzamelde en zelf opgenomen materiaal wordt aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), zodat de collectie in zijn geheel voor de toekomst bewaard blijft.
Om dit werk te kunnen bekostigen is geld nodig. Daarvoor is er een donatiestelsel. 

Hoe werkt het donatiestelsel
Met ingang van 2009 is de donatiebijdrage vastgesteld op minimaal € 15,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom! Donateurs worden bij de stichting betrokken door de nieuwsbrief "Beeldschrift" en krijgen voor hun bijdrage twee vrijkaarten voor een van de voorstellingen in De Vereeniging. 

   

Een tip?

Kent u iemand die nog een oud filmblik heeft liggen, heeft u zelf iets of heeft uw bedrijf oude blikken die ze misschien willen wegdoen?